Obcy Na Mojej Kanapie

Wizerunek współczesnego miasta z perspektywy couchsurferów – Warszawa jako miejsce spotkań ludzi w różnym wieku, z których każdy ma inną historię. Wszystkich łączy poczucie zagubienia w życiu i chęć ucieczki przed samotnością. Couchsurfing staje się płaszczyzną porozumienia dla ludzi z różnych światów – jak inaczej skłonić polskiego inżyniera po pięćdziesiątce i niemieckiego studenta, aby wspólnie […]