Liliana Dulce Marinho de Sousa

Liliana Dulce Marinho de Sousa urodziła się w 1982 r. w Nadrenii/ Północnej Westfalii. Od 1998 r. podejmowała różnorakie działania prospołeczne w zakresie edukacji, zwalczania trudności w uczeniu się, walki z uzależnieniami, działań na rzecz imigrantów oraz wspierania kobiet doświadczonych przez los. Po otrzymaniu dyplomu licencjata z Pedagogiki Dyplomacji w Kolonii, gdzie skupiała się na komunikacji międzykulturowej, przez kilka lat pracowała w organizacji Inobhutnahmestelle dla uchodźców i młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji.Od 2007r. do 2011 r. Liliana Dulce Marinho de Sousa odbywała staż w organizacji Medienprojekt w Wuppertalu. Zajmowała się tam realizacją medialno-edukacyjnych filmów dokumentalnych. Na przełomie 2007r. i 2008r. ukończyła studia pedagogiczne i we współpracy z Projektem Medialnym Wuppertal nakręciła swój pierwszy film dokumentalny pt. „Kein Knopf im Kopf”. Od 2010r. studiuje projektowanie, media i komunikację ze szczególnym uwzględnieniem filmu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Dortmundzie. Od października 2014r. do października 2015 r. odbywała staż studencki w Stowarzyszeniu Filmowców Dokumentalistów w Turcji w Stambule, jak również była gościem na wielu festiwalach filmowych takich jak :Międzynarodowy Festiwal Filmowym w Stambule 2015 – 2016 r. Przez pół roku studiowała Sztukę Audiowizualną na Bazalel Academy w Jerozolimie, brała udział w „Art Court Palestine”,”Days Of Cinema” organizowanych przez Filmlab w Palestynie.

[Tłumaczenie na język polski: Magdalena Birna]