Georg Genoux

Georg Genoux, urodził się w 1976 r. w Hamburgu. Jest reżyserem i kuratorem oraz jednym ze współzałożycieli firmy Theatre.doc i Teatru Joseph Beuys w Moskwie. Od 2003r. Georg wystawił i wyprodukował ponad 80 projektów teatralnych na Wschodzie Europy, wiele z nich we współpracy z Democracy.doc. Współpracował ze Memorial Society w Moskwie, Instytutem Goethego, Moskiewskimi Sakharov Centre i the National Centre for Contemporary Art (NCCA), Komisją Europejską, The Red House Centre for Culture and Debate in Sofii, Theatre Replica of Sofia oraz wieloma innymi instytucjami. Jego projekty były prezentowane na międzynarodowych festiwalach w Berlinie, Warszawie, Londynie, Hamburgu, Bazylei, St. Petersburgu, Kijowie, Rydze, Helsinkach, Talinie, Erewaniu, Sofii, Moskwie itp. Od 2015r.Genouxwraz z Nataliyą Vorozh byt pełnił funkcję dyrektora artystycznego Theatre of Displaced People” w Kijowie.

[Tłumaczenie na język polski: Magdalena Birna]